Cách Sử Dụng CSS Grid Và Flexbox Trong Thiết Kế Website – Xu hướng 2024

Việc kết hợp CSS Grid và Flexbox trong thiết kế website mang lại một cách tiếp cận linh hoạt và hiệu quả để tạo ra các bố cục phức tạp.

1

Giới thiệu về CSS Grid và Flexbox

CSS Grid Là Gì?

CSS Grid là một hệ thống bố cục mạnh mẽ trong CSS, cho phép bạn tạo ra các bố cục hai chiều (2D) trên website. Điều này có nghĩa là bạn có thể sắp xếp các phần tử theo cả hàng (rows) và cột (columns) một cách linh hoạt và có cấu trúc rõ ràng.

Giới thiệu về CSS Grid Là Gì?

Cấu Trúc Cơ Bản Của CSS Grid

 • Container:
  • Đây là phần tử bao bọc các phần tử con bên trong và sử dụng thuộc tính display: grid; để kích hoạt chế độ grid layout.
 • Items:
  • Đây là các phần tử con bên trong container, được sắp xếp theo hệ thống lưới mà bạn đã định nghĩa.

CSS Grid mang đến sự linh hoạt và sức mạnh trong việc tạo bố cục web phức tạp và đáp ứng, giúp cho việc thiết kế trở nên dễ dàng và trực quan hơn trong thiết kế website.

Flexbox Là Gì?

Flexbox, viết tắt của Flexible Box Layout, là một hệ thống bố cục một chiều (1D) trong CSS, giúp sắp xếp các phần tử theo chiều ngang (row) hoặc chiều dọc (column). Flexbox rất mạnh mẽ trong việc tạo bố cục linh hoạt và đáp ứng, cho phép dễ dàng căn chỉnh và phân phối không gian giữa các phần tử trong container.

Giới thiệu về Flexbox Là Gì?

Cấu Trúc Cơ Bản Của Flexbox

 • Container:
  • Đây là phần tử bao bọc các phần tử con bên trong và sử dụng thuộc tính display: flex; để kích hoạt chế độ flex layout.
 • Items:
  • Đây là các phần tử con bên trong container, được sắp xếp theo chiều của flex container (hàng hoặc cột).

Flexbox cung cấp sự linh hoạt và đơn giản trong việc sắp xếp các phần tử trong một chiều, giúp tạo ra các bố cục đáp ứng và dễ duy trì. Với Flexbox, bạn có thể nhanh chóng xây dựng các bố cục phức tạp mà không cần viết nhiều mã CSS phức tạp.

Tầm Quan Trọng Của Css Grid và Flexbox Trong Thiết Kế Website

CSS Grid và Flexbox là hai công cụ mạnh mẽ trong thiết kế website hiện đại, với vai trò quan trọng trong việc tạo ra bố cục linh hoạt và đáp ứng. CSS Grid cho phép bạn xây dựng các lưới phức tạp và đa chiều một cách dễ dàng, trong khi Flexbox tập trung vào việc điều chỉnh và căn chỉnh các phần tử trong một hàng hoặc cột trong thiết kế website.

Tính linh hoạt của CSS Grid là điểm mạnh chính. Bằng cách sử dụng Grid, bạn có thể tạo ra các bố cục phức tạp với các hàng và cột linh hoạt, mà không cần phải phụ thuộc vào các workaround hoặc mã CSS phức tạp. Điều này giúp giảm bớt thời gian và công sức cần thiết cho việc thiết kế website và phát triển trang web đó, đồng thời cung cấp khả năng điều chỉnh chi tiết đối với bố cục.

Tầm Quan Trọng Của CSS Grid và Flexbox Trong Thiết Kế Website

Flexbox, mặt khác, tập trung vào việc căn chỉnh và sắp xếp các phần tử trong một hàng hoặc cột một cách linh hoạt. Điều này làm cho Flexbox trở thành một công cụ hữu ích cho việc tạo ra các bố cục đáp ứng và tự động điều chỉnh kích thước theo nhu cầu của người dùng.

Khi sử dụng cả hai công cụ này cùng nhau, bạn có thể tạo ra các bố cục phức tạp và đáp ứng một cách hiệu quả nhất. Bằng cách kết hợp sức mạnh của Grid để xác định cấu trúc toàn bộ trang web và sử dụng Flexbox để điều chỉnh từng phần tử bên trong, bạn có thể tạo ra các trang web với trải nghiệm người dùng tốt nhất, đồng thời giảm thiểu sự phụ thuộc vào JavaScript và mã CSS phức tạp trong thiết kế website.

2

CSS Grid trong Thiết Kế Website

Cấu trúc cơ bản của CSS Grid

Khái niệm grid container và grid items

 • Grid Container: Là phần tử cha được thiết lập thuộc tính display: grid;, chứa các phần tử con gọi là grid items.
 • Grid Items: Là các phần tử con bên trong grid container, có thể được điều chỉnh bằng các thuộc tính của CSS Grid.

Thuộc tính display: grid

 • Để biến một phần tử thành container CSS Grid, sử dụng thuộc tính CSS:
CSS Grid trong Thiết Kế Website

Các Thuộc Tính Chính

 • grid-template-columns và grid-template-rows: Định nghĩa số cột và hàng
  • grid-template-columns và grid-template-rows dùng để xác định số lượng và kích thước của các cột và hàng trong grid container.
 • grid-gap: Khoảng cách giữa các items
  • grid-gap (hoặc gap) xác định khoảng cách giữa các grid items.
 • grid-area: Xác định vị trí của các items trong grid
  • grid-area được sử dụng để xác định vị trí của các grid items trong grid container bằng cách gán tên vùng cho các items và sau đó bố trí chúng trong grid template.

CSS Grid là một công cụ mạnh mẽ giúp tạo ra các bố cục trang web phức tạp và linh hoạt hơn trong thiết kế website. Với các thuộc tính cơ bản như grid-template-columnsgrid-template-rowsgrid-gap, và grid-area, bạn có thể dễ dàng định nghĩa và quản lý các bố cục nhiều cột và hàng, từ đó cải thiện trải nghiệm người dùng và hiệu quả thiết kế website.

3

Flexbox trong Thiết kế Website

Các trường hợp sử dụng phổ biến của Flexbox

 • Thanh điều hướng (Navigation Bars): Flexbox rất hữu ích cho việc tạo thanh điều hướng với các menu item được căn chỉnh ngang hoặc dọc, tùy thuộc vào thiết kế.
 • Bố cục cột (Column Layouts): Dễ dàng tạo ra các cột với chiều cao tự động điều chỉnh dựa trên nội dung bên trong.
 • Căn chỉnh trung tâm (Centering Items): Flexbox giúp việc căn chỉnh trung tâm theo cả chiều dọc và chiều ngang trở nên đơn giản.
 • Thay đổi thứ tự (Ordering): Các phần tử trong Flexbox có thể được sắp xếp lại mà không cần thay đổi mã HTML.
Flexbox trong Thiết kế Website - Các trường hợp sử dụng phổ biến của Flexbox

Cách Sử Dụng Flexbox

1. Cấu trúc cơ bản của Flexbox

Khái niệm container và items

 • Container: Là phần tử cha được thiết lập thuộc tính display: flex;, chứa các phần tử con gọi là flex items.
 • Items: Là các phần tử con bên trong container, có thể được điều chỉnh bằng các thuộc tính của Flexbox.

Thuộc tính display: flex

 • Để biến một phần tử thành container Flexbox, sử dụng thuộc tính CSS:

2. Các Thuộc Tính Chính

 • justify-content: Căn chỉnh theo chiều ngang
  • justify-content được sử dụng để căn chỉnh các flex items theo chiều ngang trong container.
 • align-items: Căn chỉnh theo chiều dọc
  • align-items được sử dụng để căn chỉnh các flex items theo chiều dọc trong container.
 • flex-direction: Hướng của các items (row, column)
  • flex-direction xác định hướng bố trí các flex items bên trong container.
 • flex-wrap: Xử lý khi không gian bị hẹp
  • flex-wrap cho phép các flex items xuống dòng khi không đủ không gian trong một hàng.

4

Kết Hợp CSS Grid Và Flexbox trong Thiết kế website

Sử Dụng CSS Grid Cho Bố Cục Của Trang

 • Sử dụng CSS Grid để xác định cấu trúc tổng thể của trang web, chẳng hạn như header, sidebar, main content, và footer.
 • Định nghĩa các cột và hàng cần thiết bằng grid-template-columns và grid-template-rows.
 • Sử dụng grid-template-areas hoặc grid-column và grid-row để xác định vị trí của các phần tử trong grid.
Kết Hợp CSS Grid Và Flexbox trong Thiết kế website

Sử Dụng Flexbox Cho Các Phần Tử Bên Trong

 • Bên trong các phần tử của grid, sử dụng Flexbox để căn chỉnh và phân phối các phần tử con một cách linh hoạt và hiệu quả.
 • Cho phép các phần tử con tự động thay đổi kích thước và thứ tự, tùy thuộc vào kích thước màn hình và nội dung.
 • Sử dụng display: flex trên các container Flexbox để bắt đầu sử dụng Flexbox.

Kết luận

Trên hết, việc kết hợp CSS Grid và Flexbox trong thiết kế website mang lại một cách tiếp cận linh hoạt và hiệu quả để tạo ra các bố cục phức tạp và đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng. CSS Grid cung cấp khả năng xác định cấu trúc tổng thể của trang web một cách dễ dàng và mạnh mẽ, trong khi Flexbox cho phép căn chỉnh và phân phối các phần tử con bên trong một cách linh hoạt và tự nhiên.

Sử dụng Grid để xác định vị trí của các phần tử lớn trên trang như header, sidebar, main content và footer giúp tổ chức trang web một cách logic và hợp lý trong thiết kế website. Trong khi đó, việc sử dụng Flexbox bên trong các phần tử này giúp điều chỉnh các chi tiết nhỏ hơn, như căn chỉnh vị trí, khoảng cách giữa các phần tử và tỷ lệ tự động điều chỉnh kích thước trong thiết kế website.

Kết hợp giữa CSS Grid và Flexbox cung cấp cho nhà thiết kế web một bộ công cụ mạnh mẽ để tạo ra các trải nghiệm người dùng tốt nhất, không chỉ trong việc tạo ra các bố cục đẹp mắt mà còn trong việc tối ưu hóa trang web cho các thiết bị và màn hình khác nhau. Với sự linh hoạt và khả năng tùy chỉnh của Grid và Flexbox, việc thiết kế web trở nên đơn giản hơn và mang lại hiệu quả cao hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *