8 quy tắc Thiết kế Phần mềm dựa trên Mô hình Waterfall

Trong thiết kế phần mềm dựa trên mô hình Waterfall, sự tập trung vào việc lập kế hoạch và dự đoán là rất quan trọng. Yêu cầu phải được xác định một cách cẩn thận từ đầu để tránh sự thay đổi lớn trong quá trình phát triển, vì mô hình này không linh hoạt đối với sự thay đổi. Mỗi giai đoạn phải được hoàn thành một cách cẩn thận và chi tiết trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

1

Mô Hình Waterfall – Mô hình thác nước

Mô hình Waterfall là một phương pháp phát triển phần mềm truyền thống, được biết đến từ những năm 1970. Trong mô hình này, quá trình phát triển phần mềm được chia thành các giai đoạn tuyến tính, mỗi giai đoạn tiếp theo bắt đầu sau khi hoàn thành giai đoạn trước đó. Mỗi giai đoạn đều có một tập hợp nhất định các hoạt động và sản phẩm cụ thể, và tiến trình phát triển không cho phép quay lại giai đoạn trước khi hoàn thành.

Mô hình waterfall - mô hình thác nước là gì?

2

Các giai đoạn thiết kế phần mềm trong Mô hình Waterfall

Các giai đoạn thiết kế phần mềm trong Mô hình Waterfall

Giai đoạn 1: Phân tích yêu cầu (Requirement Analysis)

 • Thu thập và phân tích các yêu cầu của khách hàng và người dùng cuối.
 • Xác định các tính năng và chức năng cần thiết của hệ thống hoặc ứng dụng.
 • Lập danh sách yêu cầu và thiết lập tiêu chuẩn đánh giá hiệu suất.

Giai đoạn 2: Thiết kế (Design)

 • Xây dựng thiết kế tổng quan của hệ thống hoặc ứng dụng dựa trên yêu cầu đã xác định.
 • Phát triển các thiết kế chi tiết bao gồm kiến trúc hệ thống, giao diện người dùng, cơ sở dữ liệu, v.v.
 • Chuẩn bị tài liệu thiết kế cho các bước phát triển tiếp theo.

Giai đoạn 3: Phát triển (Implementation)

 • Bắt đầu viết mã hoá và triển khai các tính năng và chức năng dựa trên thiết kế đã được phê duyệt.
 • Phát triển các module và chức năng một cách tuần tự theo thiết kế.

Giai đoạn 4: Kiểm thử (Testing)

 • Tiến hành các bước kiểm thử để đảm bảo rằng hệ thống hoạt động đúng và đáp ứng yêu cầu đã xác định.
 • Thực hiện kiểm thử hệ thống tổng thể cũng như kiểm thử các chức năng và tính năng cụ thể.
 • Ghi nhận và báo cáo về các lỗi và vấn đề được phát hiện trong quá trình kiểm thử.

Giai đoạn 5: Triển khai (Deployment)

 • Triển khai hệ thống hoặc ứng dụng cho môi trường sản xuất hoặc sử dụng cuối cùng.
 • Đảm bảo rằng quá trình triển khai được thực hiện một cách mượt mà và không gây ra sự cố không mong muốn.

Giai đoạn 6: Bảo trì (Maintenance)

 • Cung cấp bảo trì và hỗ trợ cho hệ thống sau khi nó đã được triển khai.
 • Xử lý các vấn đề và yêu cầu từ người dùng cuối sau khi họ bắt đầu sử dụng hệ thống hoặc ứng dụng.

3

Đặc điểm của Mô hình Waterfall

Đặc điểm của Mô hình Waterfall

Tuân thủ theo quy trình tuyến tính

Mô hình Waterfall tuân thủ một quy trình thiết kế phần mềm tuyến tính, tức là mỗi giai đoạn trong quá trình phát triển được thực hiện theo một trình tự cố định và không có sự chồng chéo giữa các giai đoạn.

Yêu cầu rõ ràng và cố định từ đầu

Mô hình Waterfall yêu cầu các yêu cầu của dự án phải được xác định và cố định từ giai đoạn ban đầu. Không có sự thay đổi đáng kể trong yêu cầu được chấp nhận sau khi đã bắt đầu quá trình thiết kế phần mềm và phát triển.

Đặc điểm của Mô hình Waterfall khi thiết kế phần mềm

Phát triển theo giai đoạn đóng và mở cửa

Quá trình thiết kế phần mềm và phát triển phần mềm đó trong mô hình Waterfall được chia thành các giai đoạn đóng, nghĩa là mỗi giai đoạn bắt đầu sau khi hoàn thành giai đoạn trước, và không có việc quay lại giai đoạn trước khi hoàn thành. Tuy nhiên, một số bản cải tiến của mô hình cho phép các giai đoạn mở cửa nhất định để điều chỉnh yêu cầu hoặc thiết kế phần mềm nếu cần thiết.

Kiểm soát chặt chẽ qua từng giai đoạn

Mỗi giai đoạn thiết kế phần mềm trong mô hình Waterfall được kiểm soát chặt chẽ, với việc xác định các mục tiêu cụ thể, tiêu chuẩn và các bước kiểm tra để đảm bảo rằng công việc được hoàn thành đúng và đúng hạn.

Mô hình Waterfall: Ưu nhược điểm của mô hình thác nước

Phù hợp với các dự án có yêu cầu ổn định và không biến động nhiều

Mô hình Waterfall phù hợp nhất với các dự án thiết kế phần mềm có yêu cầu ổn định và không có nhiều sự thay đổi hoặc biến động trong quá trình phát triển. Điều này giúp đảm bảo rằng quá trình phát triển diễn ra một cách trơn tru và hiệu quả.

3

Các nguyên tắc khi thiết kế phần mềm dựa trên mô hình waterfall

Xác định rõ ràng yêu cầu từ đầu

Đảm bảo rằng yêu cầu của dự án được xác định và hiểu rõ từ giai đoạn ban đầu. Mọi thay đổi trong yêu cầu sau này sẽ phức tạp và đắt đỏ.

Phân chia công việc thành các giai đoạn rõ ràng

Phân chia dự án thành các giai đoạn rõ ràng như phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và triển khai.

Các nguyên tắc khi thiết kế phần mềm dựa trên mô hình waterfall

Tiến hành mỗi giai đoạn tuần tự và không quay lại giai đoạn trước đó

Mỗi giai đoạn trong mô hình Waterfall được thực hiện theo thứ tự tuyến tính và không có việc quay lại giai đoạn trước đó.

Tạo ra tài liệu chi tiết

Tất cả các giai đoạn cần tạo ra tài liệu chi tiết như tài liệu yêu cầu, tài liệu thiết kế, tài liệu kiểm thử, v.v. để đảm bảo sự hiểu rõ và tiện lợi cho các bước tiếp theo.

Các nguyên tắc khi thiết kế phần mềm dựa trên mô hình waterfall

Kiểm soát chặt chẽ quá trình và tiến độ

Thực hiện kiểm soát chặt chẽ đối với mỗi giai đoạn và tiến độ của dự án thiết kế phần mềm để đảm bảo rằng mọi công việc được hoàn thành đúng hạn.

Kiểm thử một cách toàn diện

Dành thời gian đủ để thực hiện các bước kiểm thử một cách toàn diện và kỹ lưỡng trước khi thiết kế phần mềm và triển khai.

Kiểm thử một cách toàn diện - Các nguyên tắc khi thiết kế phần mềm dựa trên mô hình waterfall

Chú trọng vào bảo trì và hỗ trợ sau triển khai

Đảm bảo rằng có kế hoạch bảo trì và hỗ trợ sau khi dựa án thiết kế phần mềm dựa trên mô hình Waterfall được triển khai để xử lý các vấn đề và yêu cầu từ người dùng cuối.

Chú trọng vào bảo trì và hỗ trợ sau triển khai - Các nguyên tắc khi thiết kế phần mềm dựa trên mô hình waterfall
 • Xây dựng kế hoạch bảo trì: Đảm bảo rằng có một kế hoạch bảo trì chi tiết và có cơ chế để xử lý các vấn đề và yêu cầu từ người dùng cuối.
 • Thiết lập hệ thống hỗ trợ: Xây dựng một hệ thống hỗ trợ hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng để cung cấp hỗ trợ cho người dùng sau khi sản phẩm được triển khai.
 • Theo dõi và phản hồi: Theo dõi và thu thập phản hồi từ người dùng để xử lý các vấn đề và cải thiện sản phẩm theo thời gian.

Liên tục cải tiến và học hỏi

Sau mỗi dự án thiết kế phần mềm, đánh giá và học hỏi từ kinh nghiệm để cải thiện quy trình thiết kế phần mềm trong tương lai.

Liên tục cải tiến và học hỏi - Các nguyên tắc khi thiết kế phần mềm dựa trên mô hình waterfall
 • Đánh giá sau mỗi dự án: Sau khi dự án kết thúc, tiến hành một đánh giá chi tiết về hiệu suất, chất lượng và quy trình của dự án.
 • Học hỏi từ kinh nghiệm: Dựa trên kết quả của đánh giá, rút ra bài học và kinh nghiệm để cải thiện quy trình thiết kế phần mềm, công nghệ và hiệu suất trong các dự án tương lai.
 • Áp dụng phản hồi: Sử dụng phản hồi từ các dự án trước đó để điều chỉnh và cải thiện quy trình thiết kế phần mềm và phát triển phần mềm đó trong tương lai.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về phương pháp thiết kế phần mềm dựa trên mô hình Waterfall. Mô hình Waterfall đã được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp phần mềm và đem lại nhiều lợi ích đáng kể.

Bằng cách tuân thủ các quy tắc và nguyên tắc của mô hình Waterfall, như kiểm soát chặt chẽ quá trình và tiến độ, kiểm thử một cách toàn diện, chú trọng vào bảo trì và hỗ trợ sau triển khai, và liên tục cải tiến và học hỏi, các dự án phần mềm có thể được triển khai một cách hiệu quả và thành công.

Cuối cùng, mặc dù có những hạn chế, mô hình Waterfall vẫn là một công cụ hữu ích trong việc phát triển các dự án phần mềm có yêu cầu ổn định và không biến động nhiều, giúp đảm bảo tính chính xác và hiệu suất của sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *