Khách Hàng

Các kỹ sư của Thomi đều tốt nghiệp tại các trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam và được đánh giá cao không chỉ về kỹ thuật mà còn về năng lực quản lý và giao tiếp