Tuyển dụng

Tuyển dụng CONTENT MARKETING

CONTENT MARKETING

Quản lý các trang mạng xã hội của công ty. Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Website. Phối hợp với MKT team để lên kế hoạch content chi tiết cho Fanpages của công ty. Xây dựng nội dung – viết bài chăm sóc Fanpage, website…

JAVA BACKEND DEVELOPER

Tham gia vào dự án phát triển phần mềm phía Back end sử dụng Java Srping Boot, NodeJS, Blockchain, NoSQL (MongoDB). Cộng tác với Front-end team để định nghĩa các APIs. Sử dụng các công nghệ mới để giải quyết vấn đề của sản phẩm thực tế của khách hàng. Tham gia review code và tối ưu hệ thống khi cần thiết…